logo COI

COI

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu sieci bezprzewodowej WLAN, integracja rozwiązania z istniejąca infrastrukturą.

Profil klienta

Centralny Ośrodek Informatyki. Przedmiotem podstawowej działalności COI jest wykonywanie na rzecz administracji państwowej usług, pozwalających na sprawną realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) oraz Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK), w tym systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK).

COI świadczy również usługi na rzecz MSW i innych podmiotów publicznych, w zakresie budowy, rozwoju i eksploatacji systemów teleinformatycznych.

Zadanie

Przetarg ogłoszony przez Centralny Ośrodek Informatyki postawił przed firmami biorącymi w nim udział wyzwanie w postaci przedstawienia jak najlepszej oferty na rozwiązanie systemu sieci bezprzewodowej oraz udziału w integracji z istniejącymi zasobami ośrodka. Zadanie wymagało dostarczenia odpowiedniej ilości punktów dostępowych WLAN, wraz z dwoma kontrolerami sieci bezprzewodowej oraz przełącznikami sieciowymi zapewniającymi zasilanie przyłączonych urządzeń poprzez technologię Power-over-Ethernet. Dodatkowo w oparciu o opracowany projekt techniczny, wybrany wykonawca zobowiązany został do fizycznej instalacji urządzeń wg. określonych wymagań, jak i zapewnienia przeszkolenia z obsługi uruchomionego systemu WLAN.

Rozwiązanie

Omnitec Sp. z o.o. jako zwycięzca przetargu, zaoferował optymalne, wysokiej jakości rozwiązanie jakim są punkty dostępowe i kontrolery WLAN firmy Ruckus Wireless, wraz z przełącznikami sieciowymi Brocade. Podczas wdrożenia wykonane zostały prace kablowe związane z budową infrastruktury o odpowiedniej kategorii oraz prace montażowe punktów dostępowych w istniejących wnętrzach biurowych, z zachowaniem odpowiednich warunków pracy urządzeń oraz estetyki. Rozwiązanie zostało terminowo uruchomione, a pracownicy COI zostali przeszkoleni pod kątem właściwej eksploatacji rozwiązania oraz stosowania dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem tego typu systemów. Dodatkowo w oparciu o wspólne ustalenia i specyfikę Klienta, wypracowane zostały takie elementy konfiguracji, które podniosły funkcjonalność oraz bezpieczeństwo sieci.

Omnitec został również wybrany jako zwycięzca kolejnego przetargu na rozbudowę w/w sieci, w kolejnym budynku zajmowanym przez COI. Prócz zbliżonego zakresu wdrożenia do wymienionego powyżej, wykonana została integracja z dotychczas funkcjonującymi kontrolerami sieci WLAN, oraz dostarczono punkty bezprzewodowe zgodne z obecnie najnowszym standardem sieci 802.11ac.

Korzyści

Wybierając ofertę Omnitec, Centralny Ośrodek Informatyki uzyskał wsparcie doświadczonego partnera oferującego rozwiązania bezprzewodowe najwyższej jakości. Dostarczone urządzenia WLAN cechują się szczególną odpornością na ewentualne problemy w komunikacji bezprzewodowej i  zapewniają najwyższe parametry pracy w tym trudnym i wymagającym środowisku. Elastyczne podejście Omnitec pozwoliło z łatwością dostosować szczegóły wdrożenia do oczekiwań Zamawiającego. W efekcie COI dysponuje siecią bezprzewodową o bardzo wysokiej wydajności i stopniu niezawodności.

wstecz