logo Frontex

Frontex

Zaprojektowanie oraz realizacja całkowicie redundantnej usługi transmisji danych pomiędzy starą, a nową siedzibą Agencji Frontex.

„Na szczególne podkreślenie zasługuje sprawność organizacyjna, terminowość oraz doświadczenie pracowników Omnitec Sp. Z. o.o., które w połączeniu z najwyższymi wskaźnikami SLA sprawiają, iż dostarczane przez Omnitec Sp. z o.o. usługi możemy określić mianem PREMIUM.”

François Laruelle, szef działu ICT w Agencji Frontex

Profil Klienta

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady Europejskiej w dniu 26.10.2004 roku.

Agencja Frontex koordynuje współpracę operacyjną między państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi, wspomaga państwa członkowskie w szkoleniu funkcjonariuszy straży granicznej, w tym w ustanowieniu wspólnych standardów szkoleniowych, przeprowadza analizy ryzyka, śledzi rozwój badań mających znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych.

Aby zapewnić spójność działań, agencja Frontex jest w stałym kontakcie z innymi wspólnotowymi i unijnymi organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo granic zewnętrznych, takimi jak EUROPOL, CEPOL, OLAF, a także z organami odpowiedzialnymi za współpracę celną i współpracę w zakresie kontroli fitosanitarnych i weterynaryjnych. Agencja ta wzmacnia bezpieczeństwo granic, koordynując działania podjęte przez państwa członkowskie w celu wdrożenia środków wspólnotowych dotyczących zarządzania granicami zewnętrznymi.

Wyzwanie

W połowie 2014 roku, Agencja Frontex stanęła przed wyzwaniem, jakim jest zmiana lokalizacji siedziby głównej. Dotychczasowe biuro, znajdujące się w budynku Rondo 1 miało zostać przeniesione do powstającego na warszawskiej Woli budynku Warsaw Spire.

W związku z przeprowadzką zaistniała potrzeba migracji olbrzymiej ilości cennych danych zlokalizowanych w serwerowni Agencji. Aby w pełni zabezpieczyć się przed utratą tych danych, wymogiem Klienta było zaprojektowanie oraz wykonanie dwóch niezależnych tras światłowodowych, zarówno wewnątrz obydwu budynków, jak i w kanalizacji teletechnicznej na terenie miasta oraz uruchomienie transmisji danych o przepustowości 10 Gbps pomiędzy wyżej wymienionymi lokalizacjami.

Rozwiązanie

Agencja Frontex realizację projektu powierzyła warszawskiemu integratorowi usług ICT – firmie Euvic Solutions S.A., która zgodnie z wymaganiami, zaprojektowała i zbudowała w pełni redundantną infrastrukturę, uruchamiając na niej usługę transmisji danych dostarczając wszelkie niezbędne urządzenia brzegowe, wkładki optyczne oraz patchcordy. Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi zapisanymi w kontrakcie została zapewniona bardzo wysoka dostępność usługi na poziomie 99,95%, a nad jakością transmisji czuwali dedykowani koordynatorzy dostępni 24h na dobę.

Korzyści

Dzięki terminowej realizacji wszystkich założeń kontraktu, tak newralgiczny obszar działania Agencji jakim jest środowisko informatyczne został bez najmniejszych problemów przeniesiony do nowej siedziby. Odzwierciedleniem zadowolenia Klienta jest otrzymany list referencyjny.

Warto nadmienić, iż obszar współpracy pomiędzy Euvic Solutions S.A. i Frontex jest szerszy. Agencja korzysta od stycznia 2014 z usługi dostępu do sieci Internet, wykorzystując symetryczne łącze 100/100 Mbps z usługą BGP.

wstecz