Kontakt

Dane Rejestrowe Spółki

Euvic Solutions S.A.

Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000813557, NIP: 521-32-94-904, Regon: 015760481,
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

Numer BDO: 000484109

Kontakt

Euvic Solutions S.A.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
tel.  +48 22 335 4444
fax. +48 22 335 4445
Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00