Doradztwo z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadal są doprecyzowane przez Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – GIODO.  Pojawiają się nowelizacje, nowe zapisy. Co ważne nieprzestrzeganie ustawy będzie się z czasem wiązało z coraz bardziej restrykcyjnymi karami finansowymi – nawet do 20 mln euro.

Naszym Klientom i partnerom oferujemy usługi związane z audytem/analizą procesów i potrzeb dotyczących przestrzegania przepisów  prawa w zakresie: ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie telekomunikacyjnym. Weryfikacja/analiza/reorganizacja procesów w w/w obszarach, wprowadzanie programów naprawczych w organizacji – front i back office.

Audyt Ochrony Danych Osobowych 

Audyt pełny lub częściowy w wybranych    obszarach działalności organizacji. Analiza, dokonywanie sprawdzeń zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z wymogami obowiązującego prawa. Analiza ryzyka w obszarach przetwarzania danych osobowych. Wdrażanie wyników audytu, przygotowanie projektów doradczych z uwzględnieniem planowanych działań firmy.

Audyty i Oprogramowanie IT

Audyt w zakresie zabezpieczeń informatycznych, przepływu, archiwizacji baz danych, zbiorów danych osobowych. Weryfikacja, analiza, reorganizacja procesów w w/w obszarach, wprowadzanie programów naprawczych w organizacji. Przeprowadzanie kontrolowanych „Testów penetracyjnych” pozwalających na sprawdzenie bieżącego stanu sieci pod względem poziomu bezpieczeństwa.

Projektowanie, dostosowanie, wdrażanie systemów i modułów w CRM i ERP, ułatwiających zarządzanie i monitorowanie procesami ochrony danych osobowych Klientów i Kontrahentów. Rozwiązania informatyczne skierowane dla front i back Office (ABI/ASI/Dział marketingu/Dział Obsługi Klienta oraz inne), również z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Dostosowanie rozwiązań teleinformatycznych w obszarze ochrony danych osobowych do obecnie posiadanych systemów/programów / aplikacji w organizacji.

Certyfikowane szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne ODO

Teoretyczne i praktyczne omówienie najważniejszych przepisów obowiązującego prawa polskiego (z uwzględnieniem planowanych zmian w przepisach), skierowane dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Administratorów Systemów Informatycznych (ASI), dla Kadry Zarządzającej oraz  pracowników i  współpracowników  w organizacji.

Doradztwo i  wsparcie ODO

W zakresie przygotowania dokumentów ochrony danych osobowych w organizacji: Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, wzory uprawnień do przetwarzania danych osobowych, umów powierzenia danych, klauzul zgody oraz treści obowiązku informacyjnego. Weryfikacja i aktualizacja zbiorów danych. Przygotowanie i wdrożenie w/w dokumentów, dopełnienie formalności związanych z rejestracją zbiorów w GIODO – z uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian  w przepisach prawa.

Outsourcing  usług ODO

Outsourcing funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemów Informatycznych, outsourcing zarządzania bazami danych klientów w celach marketingowych. Proces rekrutacji i selekcji oraz przygotowania pracowników/współpracowników do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemu Informatycznego w organizacji.